שאלה:
תשובה:
בשו״ת ציץ אליעזר מסביר ופוסק שניתן לברך גם על אור הברק ולא צריך לראות את הברק עצמו בשמים ממש. כיון שהלשון בש״ס ופוסקים לגבי ברק שונה משאר ברכות הראייה (ברכת החמה, ברכת הלבנה) שלא נאמר הלשון 'הרואה ברק' אלא נאמר 'על הברקים', ולכן מספיק לראות את אור הברק בתוך החדר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סי' כ"א
ברכות ברכת רעם וברק
580