שאלה:
תשובה:
באופן כללי אין לאישה לשאת נשק, אמנם לצורך ביטחון, ובפרט במקומות שמצויים שם ה'מזיקים' יכולה להסתובב עם נשק, אך שיהיה מכוסה ולא גלוי, וגם במקום כזה אם יש גברים שיכולים לשאת נשק ראוי שהם ישאו את הנשק ולא האישה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קפ"ב ס"ה, ספר חסידים סי' ר' , שו"ת תרומת הדשן סי' קצ"ו, שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ו סי' ל"ה, שו"ת יחוה דעת ה' נ"ה
נשים לא ילבש מצב חירום
1339