שאלה:
תשובה:
צריך לכתוב שטר, שבו יהיה רשום שפלוני הלווה לפלוני סכום כזה וכזה, ושיחתום על זה הלווה. אחרת הלווה עלול להכשל בכך שלא ישלם.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז חו"מ הל' הלוואה ס"ו
מלווה ולווה
325