שאלה:
תשובה:
בכללות אסור להתקלח במים חמים. אמנם מותר לחמם מים ולהשתמש בהם לרחיצת הפנים והידיים (והרגליים) בלבד. ניתן לרחוץ בפושרים (מהברז, אך לא מהדוד, או מים שחוממו מערב חג) או במים קרים באופן של "אבר - אבר" דהיינו לא את כל הגוף ביחד. לגבי תינוק, בצורך רפואי יש אופנים שאפשר להקל, היינו לערב מים מהמיחם במים מהברז, ואם זה לא אפשרי אפשר לקחת מים עבור התינוק כשזה צורך רפואי אף מהדוד שמש (אם כבר היו חמים שם מערב שבת)
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תקיא סעיף א.
יום טוב רחיצה
819