שאלה:
תשובה:
מותר לקרב את הסיר למקום חם יותר רק בתנאי שהאוכל בסיר חם והכי חשוב שכל האוכל בסיר מבושל לגמרי או בלשון השולחן ערוך: מבושל כל צרכו. אם ייתכן שחלק מהאוכל בסיר עדיין לא מבושל כל צרכו אז אסור לקרבו לאש ויש בזה חשש בישול מן התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שבת כהלכה פ"י סי"ז - י"ח
שבת מלאכת אופה ומבשל
426