שאלה:
תשובה:
כמה פעמים הרבי הזכיר בשיחותיו שאכן נוהגים לומר מאמרי זוהר. ניתן למצוא בספר 'קראי מועד' (התיקון שהספרדים נוהגים לומר).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: התוועדויות תשמג חלק א עמוד 245.
הושענא רבה
583