שאלה:
תשובה:
חומש דברים לפני חצות ביחיד ללא מנין, ולאחר חצות תהילים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 69
הושענא רבה לימוד תורה
617