שאלה:
תשובה:
נכון לקשור עם חוט פשתן שיש לו הכשר או ענפי לולב או להניח עצים על הסכך ואותם לקשור עם כל חוט, אם אין אפשרות כנ''ל תקשרו את הסכך ישירות אפילו עם אזיקונים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכט סעיף יג.
סוכות סכך הסוכה
682