שאלה:
תשובה:
עדיין נקרא מחובר וכשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרמ"ח סי"ז
סוכות כשרות ד' מינים אתרוג
390