שאלה:
תשובה:
יש דעה בגמרא שצריך שהסוכה תהיה לשבעה ימים דווקא, אבל להלכה אין בעיה לבנות בחול המועד. ומותר לבנות כיון שזה לצורך המועד.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרלז סעיף א.
סוכות בניית הסוכה חול המועד
723