שאלה:
תשובה:
4 דפנות הכוונה שמכל ארבעת הכיוונים יש דפנות (אף שכמובן הסוכה לא סגורה לגמרי מכל הכיוונים).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים חבד עמוד 65.
סוכות דפנות הסוכה
524