שאלה:
תשובה:
צריך שהמרווחים שבין קרשי הפרגולה, יהיו יותר מ5 ס"מ כל רווח. ושהסכך שמעליהם יהיה צפוף מאוד, כך שגם בלעדי קרשי הפרגולה, הסכך יעשה רוב צל (ובלאו הכי מנהג חב"ד לשים הרבה הרבה סכך).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרכו סעיפים ב-י, פסקי תשובות סימן תרכו אות ט ובהערות.
סוכות בניית הסוכה סכך הסוכה
515