שאלה:
תשובה:
נר נשמה שדולק 24 שעות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ ספר המנהגים עמ' 58
עשרת ימי תשובה שבת הדלקת נרות
541