שאלה:
תשובה:
אפשר ללכת בנעלי נוחות, ולא חייבים להתענות מעבר לעינויים שנקבעו בהלכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' תרי"ד ס"ג, שו"ת מהרש"ם חלק ו סימן לז.
יום כיפור
409