שאלה:
תשובה:
אם מדובר סמוך לדפנות עד ד' אמות - כ1.9 מטר זה בסדר אבל לא לאכול במקום זה, אלא רק תחת הסכך הנמצא תחת כיפת השמיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרלב סעיף א.
סוכות סכך הסוכה
489