שאלה:
תשובה:
כשר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סימן פד סעיף ט.
כשרות חרקים
128