שאלה:
תשובה:
אם ניכר שאין זה חיסרון בגוף האתרוג אלא מכה שנעשתה מ'עלה' עוד בזמן שהאתרוג היה על העץ מה שמכונה 'בלעטלך' - אין בזה חסרון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרמח סעיף כג.
סוכות כשרות ד' מינים אתרוג
388