שאלה:
תשובה:
ריח רע מאוד היוצא מאדם יש להתרחק ממנו בתפלה וק"ש. כתבו בפוסקים שאדם עצמו שמסריח מזיעה יש לו היתר להתפלל אם הוא לא מרגיש את הסרחון מחמת הרגל וכיו"ב.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן צ סעיף כד, פסקי תשובות סימן עט סעיף א
מקום התפילה תפילה
440