שאלה:
תשובה:
מותר דווקא במברשת רכה, מיוחדת לשבת, שאינה משירה שערות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן שג סעיף כז ובמשנ"ב סעיף קטן פז
שבת מלאכת גוזז
310