שאלה:
תשובה:
מותר אין איסור הנאה מחזיר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו''ת דברי מלכיאל חלק ב סימן רסו.
כשרות שונות
469