שאלה:
תשובה:
יכולה לבוא בפורים בבוקר לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מנ"ח מצוה תר"ג, פר"מ סי' תרפ"ה משב"ז ס"ק ב', שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' מ"ג
פרשת זכור נשים
93