שאלה:
תשובה:
באם שבעה אנשים נטלו ידיים ואכלו לחם, ועוד שלושה שאכלו משהו או שתו יכולים לזמן בעשרה ובאמירת נברך לאלוקינו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קצ"ז ס"ב
ברכת המזון זימון
96