שאלה:
תשובה:
מותר ומצוה לומר הלל בחנוכה גם כשהוא לא בתוך תפילת שחרית. עדיף כמובן לומר בשחרית כסדר שתיקנו לומר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרפג.
חנוכה הלל
778