שאלה:
תשובה:
הרבי מורה לתת גם לנשואים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 163.
חנוכה
860