שאלה:
תשובה:
זה הוא מנהג חב"ד, בעת הצורך ניתן להשאיר שומר שיחכה במקומך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ספר המנהגים עמוד 71
חנוכה הדלקת נרות
328