שאלה:
תשובה:
לא. רק לצורך חולה או יולדת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך כב עמוד כו.
תהילים חנוכה
756