שאלה:
תשובה:
כאשר הטיטול נסגר בסקוטש מותר לסגור אותו בשבת בכל מקרה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שש"כ (מהדורת תש"ע) פרק ט"ו ספ"ד
שבת מלאכת תופר
420