שאלה:
תשובה:
אין צורך כלל להקפיד על כך.
נכתב ע"י הרב מיכאל אבישיד
מקור: שו"ע אדה"ז סי' כ"ז סי"ט
תפילין הנחת תפילין
782