שאלה:
תשובה:
אלמנה חייבת להדליק נר חנוכה בביתה.
נכתב ע"י הרב פנחס קדיש
מקור: שו"ע או"ח סימן תרעה סעיף ג
חנוכה חובת ההדלקה נשים
462