שאלה:
תשובה:
יכול לברך שוב (ברכת שהחיינו בפעם הראשונה יוכל לברך שוב בבית, רק באם יהיה בבית מישהו שיוצא ממנו ידי חובה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סקמ"ה סימן תרעא.
חנוכה ברכת ההדלקה
355