שאלה:
תשובה:
אם בעל המקום אוכל סעודתו שם לפעמים, יכול לצאת ידי חובה. אך לכתחילה עדיף שידליק בביתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נטעי גבריאל חנוכה עמוד פז
חנוכה מקום ההדלקה
192