שאלה:
תשובה:
מקום להדר יש, אך לא חובה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שמ"ג ס"ג (שכל מצות עשה שהקטן מבין יש צורך בלחנך אותו)
חנוכה חינוך
662