שאלה:
תשובה:
מותר, אך אין להשתתף בריקודים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: נטעי גבריאל אבילות חלק ב פרק לא סעיף י
אבילות שנת אבל מוזיקה
845