שאלה:
תשובה:
כ"ג כסלו, י"א חודש מהפטירה. (עקב שנה מעוברת).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סימן שעו סעיף ד, קיצור שו"ע סימן כו סעיף יז
אבילות אמירת קדיש
388