שאלה:
תשובה:
אם היה ער כל הלילה מברך רק אחרי עמוד השחר, אבל אם ישן בלילה וקם אחרי חצות הלילה יכול להגיד ברכות השחר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' מ"ז ס"ט, פסקי הסידור ברכות השחר
ברכות ברכות השחר
1884