שאלה:
תשובה:
אם אין מישהו אחר שיבשל מותר לו לבשל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: קיצור דברי סופרים (יברוב) עמוד תט
שבעה הכנות לשבת אבילות
214