שאלה:
תשובה:
רק אם מתכוון לחזור באותו יום, כלומר אם יוצא לדרך ביום, אף אם חוזר בלילה שלאחריו, אומר ותחזירנו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי תפילה ומנהג (אשכנזי) עמוד תנד, סידור אדה"ז תפילת הדרך
תפילת הדרך
288