שאלה:
תשובה:
לשים ללא ברכה, ספק ברכות להקל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ערוך השלחן יו"ד סימן רפז סעיף ט
מזוזה ברכת המזוזה
85