שאלה:
תשובה:
מותר, כל דיני האבילות של ספירת העומר מתחילים לאחר החג.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ת משנה הלכות חלק ח סימן קפח
פסח חול המועד מוזיקה
3519