שאלה:
תשובה:
אין בעיה. אם לא כיוון בשעת הברכה בבוקר על הציצית השניה ומחליף בשעות יום (עד השקיעה) צריך לברך על הציצית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן ח סעיף כא
ציצית לבישת הציצית
431