שאלה:
תשובה:
מותר ללמוד בלילה רק עם פירוש, כמו פירוש רש"י רד"ק מצודות וכדומה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כ"ק אד"ש כרך יח עמוד לב
לימוד תורה
340