שאלה:
תשובה:
בכל מה שקשור לאכילה - אוכלים אך ורק את העופות שיש לנו מסורת לגביהם. לגבי העופות שהזכרת, בלי קשר לאכילה, אלא לידיעה: הזרזיר - בהנחה שמדובר על אותו זרזיר שהיה בזמן חז"ל - הרי הוא עוף טמא, משום שנאמר "העורב למינהו" ו"לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב, אלא משום שהוא מינו". לגבי הנחליאלי - לפחות לגבי חלק מהזנים, מביאים מספר "זבחי כהן" שלפי המסורת שבידיו הם טהורים, אך לא מצאנו פוסקים אחרים המזכירים זאת, וממילא אין להסתמך על כך בנוגע לאכילה ח"ו, אך לגבי להראות לילדים וכיו"ב, נראה שאין בעי'ה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: בכלל - שו"ע יו"ד סימן פב סעיף ב. זרזיר - מסכת חולין סה, א. נחליאלי - בשם זבחי כהן מובא ב"מאור לכשרות" וב"מזון כשר מן החי"
כשרות בעלי חיים בעלי חיים לא טהורים
703