שאלה:
תשובה:
לא צריך, זה לא כלי שנוגע באוכל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף ד
כשרות טבילת כלים
96