שאלה:
תשובה:
בנרות המצויים כיום, מותר להדליק בנר ריחני.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שולחן ערוך סימן רסד סעיף ג' כתב שאין מדליקין בצרי מפני שריחו נודף ויבוא להסתפק ממנו, אך חשש זה לא שייך בנרות מוצקים
הדלקת נרות שבת
531