שאלה:
תשובה:
לא, לכתחילה הסיכוך צריך להיעשות דווקא על ידי יהודי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סימן תרלה, וראה הרבה מקורות לעניין בשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן מא, ביכורי יעקב סימן תרלה
סוכות סכך הסוכה
301