שאלה:
תשובה:
לא, כי לא תוקן קידוש ליום זה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תריח סעיף יח
יום כיפור חולה
380