שאלה:
תשובה:
נוהגים לאכול בערב יום הכיפורים שתי סעודות אחת לפני הצהרים ואחת אחר הצהרים והיא נקראת סעודה המפסקת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן תרח סעיף ח וכן סימן תרד סעיף א
ערב יום כיפור סעודה
1464