שאלה:
תשובה:
כשאין אפשרות אחרת - מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן פט סעיף ט
תפילה זמן תפילה שחרית
120