שאלה:
תשובה:
כן, אך הקדיש הראשון חשוב מאד וכדאי לאמרו אפילו באמצע הסליחות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: משנ"ב סי' תקפ"א ס"ק ד'
אמירת סליחות אמירת קדיש
389