שאלה:
תשובה:
כאשר הלק לא שלם או הציפורן גדלה, כך שלמעשה מעוניינים לתקנו הוא מהווה חציצה לנטילת ידיים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סימן קסא סעיף ה
נטילת ידיים חציצה
576